Selecteer een pagina

29 januari 2019,
Aantal aanwezigen; 24
Spreekster Inge Alink, casemanager bij Thebe.

Inge stelt zich voor.
Haar taken als casemanager zijn alle meervoudige problemen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Dit betekent sociaal, fysiek en emotionele ondersteuning bieden.
De basisverzekering vergoed de ondersteuning van een casemanager, en gaat niet van het eigen risico af.
De aanmelding verloopt dan ook altijd via de huisarts, deze maakt de inschatting of de praktijk
ondersteuner huisarts (POH), of een casemanager ingeschakeld moet worden. Wanneer een mantelzorger behoefte heft aan vertrouwelijke gesprekken dan kan hij/zij terecht bij de praktijk ondersteuner huisarts.
De casemanager komt al in beeld als de diagnose dementie nog maar net gesteld is, en de huisarts een casemanager adviseert. De casemanager heeft een netwerk waaruit zij kan adviseren zoals;
dagopvang, financiën, bewind voering, en uiteindelijk definitieve opname. Zij adviseert, neemt deze taken dus niet zelf op zich.
Een van de belangrijkste taken is de ondersteuning aan de mantelzorgers; hoe omgaan met dementie en de alle dagelijkse problemen waar tegenaan gelopen wordt. Maar ook worden er vragen gesteld aan de persoon met dementie: wat kan ik nog, wat staat mij te wachten. Veel praten, ook wanneer er geen ziekte-inzicht is.
Wanneer uiteindelijk definitieve opname in zicht komt, is er veel emotie, echtparen worden immers gescheiden.
Vaak gaan kinderen bij verschillende instellingen kijken wat er goed voelt voor hun naaste. Dit gebeurt pas als er al 3 dagen dagopvang en veel thuiszorg geboden worden, wat toch nog niet afdoende blijkt.

Vragen:
Wat betekenen de afkortingen WLZ en CIZ?
WLZ is wet langdurige zorg
CIZ is centrum indicatie zorg.
Via aanvraagformulieren neem je contact op met WLZ en CIZ.
Ga zo snel mogelijk naar een notaris om uw zaken te regelen, voordat de persoon met dementie
wilsonbekwaam is.

Nienke;
Zij is fysiotherapeute en heeft een app ontwikkeld met de naam CO-TRAIN.
CO-TRAIN doet onderzoek naar bewegen voor mensen met dementie in een vroeg stadium.
De leeftijd van deelname is tussen de 65 en 90 jaar.
CO-TRAIN maakt een vergelijkend onderzoek naar bewegen via een telefoon of op papier.
Hoe worden beide opties ervaren.
Het eerste traject loopt 60 dagen, dan een pauzetijd en dan weer 60 dagen

Het laatste nieuws

Waar ontstaat dementie

De plek van dementie in de hersenen Dementie wordt veroorzaakt door tientallen verschillende ziekten. Alle ziekten hebben met elkaar gemeen dat ze de hersenen beschadigen. Welke gedeeltes van de hersenen worden beschadigd, verschilt vaak per ziekte. Zeker in het begin...

Lees meer

Ziekte van Korsakov.

Ziekte van Korsakov. Dit zijn de meest voorkomende symptomen van het syndroom van Korsakov Wie kent het niet? Na een wedstrijdje tennis samen afsluiten met een glaasje wijn of iets sterkers. Gepensioneerd, en alle tijd aan jezelf. Voor jou is het voortaan “alle dagen...

Lees meer

Omgaan met hulpweigering van mensen met dementie

Omgaan met hulpweigering van mensen met dementie Als je naaste weigerachtig of achterdochtig is, kan dit door dementie komen. We hebben een paar tips om je te helpen hiermee om te gaan. Vooral in het omgaan met beginnende dementie kan je voor verrassingen komen te...

Lees meer

Alles over dementie

Onderstaand hebben we onze artikelen onderverdeeld in verschillende categorieën die voor jou of je naaste relevant kunnen zijn.
Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene informatie

Kvk nummer: 61812277
NL15 RABO 0300 6088 96
RSIN-nummer: 854499192