Inge Alink, casemanager bij Thebe

29 januari 2019,
Aantal aanwezigen; 24
Spreekster Inge Alink, casemanager bij Thebe.

Inge stelt zich voor.
Haar taken als casemanager zijn alle meervoudige problemen bij mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Dit betekent sociaal, fysiek en emotionele ondersteuning bieden.
De basisverzekering vergoed de ondersteuning van een casemanager, en gaat niet van het eigen risico af.
De aanmelding verloopt dan ook altijd via de huisarts, deze maakt de inschatting of de praktijk
ondersteuner huisarts (POH), of een casemanager ingeschakeld moet worden. Wanneer een mantelzorger behoefte heft aan vertrouwelijke gesprekken dan kan hij/zij terecht bij de praktijk ondersteuner huisarts.
De casemanager komt al in beeld als de diagnose dementie nog maar net gesteld is, en de huisarts een casemanager adviseert. De casemanager heeft een netwerk waaruit zij kan adviseren zoals;
dagopvang, financiën, bewind voering, en uiteindelijk definitieve opname. Zij adviseert, neemt deze taken dus niet zelf op zich.
Een van de belangrijkste taken is de ondersteuning aan de mantelzorgers; hoe omgaan met dementie en de alle dagelijkse problemen waar tegenaan gelopen wordt. Maar ook worden er vragen gesteld aan de persoon met dementie: wat kan ik nog, wat staat mij te wachten. Veel praten, ook wanneer er geen ziekte-inzicht is.
Wanneer uiteindelijk definitieve opname in zicht komt, is er veel emotie, echtparen worden immers gescheiden.
Vaak gaan kinderen bij verschillende instellingen kijken wat er goed voelt voor hun naaste. Dit gebeurt pas als er al 3 dagen dagopvang en veel thuiszorg geboden worden, wat toch nog niet afdoende blijkt.

Vragen:
Wat betekenen de afkortingen WLZ en CIZ?
WLZ is wet langdurige zorg
CIZ is centrum indicatie zorg.
Via aanvraagformulieren neem je contact op met WLZ en CIZ.
Ga zo snel mogelijk naar een notaris om uw zaken te regelen, voordat de persoon met dementie
wilsonbekwaam is.

Nienke;
Zij is fysiotherapeute en heeft een app ontwikkeld met de naam CO-TRAIN.
CO-TRAIN doet onderzoek naar bewegen voor mensen met dementie in een vroeg stadium.
De leeftijd van deelname is tussen de 65 en 90 jaar.
CO-TRAIN maakt een vergelijkend onderzoek naar bewegen via een telefoon of op papier.
Hoe worden beide opties ervaren.
Het eerste traject loopt 60 dagen, dan een pauzetijd en dan weer 60 dagen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top