Selecteer een pagina

Casemanager bij dementie.

Rian stelt zich voor en is nu zorgconsulent, haar hoofdtaak binnen de Clossenborch is mensen met een indicatie voor opname te begeleiden.

Voor deze baan was Rian casemanager, voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Via een case gaat Rian uitleggen wat de mogelijkheden zijn tijdens verschillende situaties.
De case is:
Man met onrustig gedrag in de nacht en gedragsveranderingen.
Had als hobby; tuinieren, klokken herstellen, taxi rijden.
Hij gaat telkens de strijd aan met zijn vrouw, en zijn vrouw met hem vanwege de gedragsveranderingen.
Vrouw neemt contact op met Casemanager.

Hoe gaat dat dan?
Er volgt een kennismakingsgesprek, waarbij ook gekeken wordt hoe het gezin draait op dat moment. Ook kunnen er kinderen bij aanwezig zijn.
Tijdens dit eerste gesprek wordt er gevraagd waar de grootste behoefte ligt.
Meestal is de vraag hoe er omgegaan moet worden met dementie.
Wat wel zeggen of doen.

Vooral bij gedragsveranderingen is meebewegen belangrijk, anders ontstaan er meer spanningen en stress.

Wanneer heb je recht op een casemanager?
De huisarts, POH ( praktijkondersteuner huisarts) of wijkverpleegkundige kunnen en casemanager adviseren, dit noemt men zorgpad 1.
Zij verwijzen naar een casemanager wanneer er meer ondersteuning nodig is.
Wanneer iemand alleen woont en er geen mantelzorger in de buurt is volgt zorgpad 2.
Dan gaat de casemanager kijken waar er hulp en ondersteuning te krijgen is.
Denk aan dagbesteding, huishoudelijke hulp.
De casemanager kan ook alle aanvragen doorsturen (WLZ, CIZ) , dat scheelt een hoop zorg.

Wanneer kun je een beroep doen op de WMO ( wet maatschappelijke ondersteuning)
De Wmo consulent komt thuis en voert met betrokkenen een keukentafel gesprek, hier kan het volgende uitkomen;
Behoefte aan thuiszorg,
Behoefte aan dag invulling,
Behoefte aan begeleiding bij financiën.

WMO kan huishoudelijke hulp en dagbesteding regelen, zij geeft hier een indicatie voor af.

Voor professionele dagbesteding is een indicatie nodig, echter men kan vooraf zonder indicatie deelnemen aan de Bikse, Diessense kamers, en Ome Toon, het is belangrijk om eerst kleinschalig deel te nemen. WMO vergoed geen individuele begeleiding.
Wanneer WLZ in beeld komt, dan vervallen de regelingen getroffen met de WMO.
WLZ (wet langdurige zorg) deze zorg wordt gefinancierd door de ziektekosten verzekeraars en is wettelijk geregeld.
Vooral als het dementieproces erg snel verloopt is het belangrijk om tijdig een WLZ indicatie aan te vragen gezien de wachttijden in de zorg.

Vaak wordt dan ook het CIZ ( centrale indicatie zorg) ingeschakeld, zij stellen een indicatie vast, die de zorgbehoefte weergeeft.
Je kunt zelf het CIZ inschakelen, maar dat kan de casemanager ook doen, dat gaat sneller.

 

 

Wat doet de casemanager voor de mantelzorger?
Zij kijkt waar de behoefte ligt om deze te ondersteunen, kijkt wat eventueel in de omgeving geregeld kan worden of legt contact met bijv. Contour de Twern.
Soms zoeken dorpsondersteuners naar hulp in de buurt.

De WMO en WLZ vragen een eigen bijdrage, deze is inkomensafhankelijk en wordt bekend via de belastingdienst.
Ook opname in een verzorging/ verpleeghuis is inkomensafhankelijk, er zit verschil in of één van de partners nog thuis woont. Dan is er een lager tarief.

Wat er nog ter tafel kwam:
Bikse/ Diessense kamers,
Ontvangen deelnemers zonder indicatie, mensen worden gehaald en thuisgebracht indien nodig.
Voor aanmelden bij de Clossenborch, er is momenteel een wachtlijst van 2 á 3 jaar.
Er zijn initiatieven om mantelzorgers te ontzien door logeeradressen te openen, in Oostelbeers en Breda.
Wanneer opname nodig is maar geen plaats, dan kan er via PGB en een klein deel uit WLZ iemand ingehuurd worden.
Het is momenteel niet duidelijk of de gemeente Hilvarenbeek specifiek voor haar oudere inwoners gaat bouwen.

Het laatste nieuws

Waar ontstaat dementie

De plek van dementie in de hersenen Dementie wordt veroorzaakt door tientallen verschillende ziekten. Alle ziekten hebben met elkaar gemeen dat ze de hersenen beschadigen. Welke gedeeltes van de hersenen worden beschadigd, verschilt vaak per ziekte. Zeker in het begin...

Lees meer

Ziekte van Korsakov.

Ziekte van Korsakov. Dit zijn de meest voorkomende symptomen van het syndroom van Korsakov Wie kent het niet? Na een wedstrijdje tennis samen afsluiten met een glaasje wijn of iets sterkers. Gepensioneerd, en alle tijd aan jezelf. Voor jou is het voortaan “alle dagen...

Lees meer

Omgaan met hulpweigering van mensen met dementie

Omgaan met hulpweigering van mensen met dementie Als je naaste weigerachtig of achterdochtig is, kan dit door dementie komen. We hebben een paar tips om je te helpen hiermee om te gaan. Vooral in het omgaan met beginnende dementie kan je voor verrassingen komen te...

Lees meer

Alles over dementie

Onderstaand hebben we onze artikelen onderverdeeld in verschillende categorieën die voor jou of je naaste relevant kunnen zijn.
Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene informatie

Kvk nummer: 61812277
NL15 RABO 0300 6088 96
RSIN-nummer: 854499192