Coronacrisis: pleidooi voor maatwerkoplossingen

 

30 maart 2020

Voor alle mantelzorgers van iemand met dementie in deze coronacrisis, is de machteloosheid groot. Alzheimer Nederland pleit in Den Haag voor maatwerk voor mantelzorg, zeker als het gaat om naasten in verpleeghuizen.

Alzheimer Nederland heeft begrip voor de beslissingen die zijn genomen voor de veiligheid van bewoners en verzorgenden in verpleeghuizen. Maar de maatregelen zorgen ook voor andere risico’s en leed voor bewoners en familie. Geen bezoek heeft meer invloed op mensen met dementie dan op anderen. Boosheid, verdriet, onrust en somberheid liggen op de loer. En dat vraagt weer meer aandacht van het verzorgend personeel. Kortom: een situatie die om maatwerk vraagt.

Pleiten voor maatwerk in Den Haag

Sinds het verbod op bezoek in verpleeghuizen heeft Alzheimer Nederland actief Kamerleden benaderd. We hebben ingezet op twee dingen:

  • Laat mantelzorgers helpen in de zorg voor hun naasten met dementie in het verpleeghuis. Hulp bieden zonder in contact te komen met andere bewoners. Hiermee wordt de druk op het zorgpersoneel verlaagd en krijgt een naaste met dementie de aandacht die nodig is.
  • De laatste zorg voor een naaste met dementie is vooral gericht op het bieden van comfort. Begeleiding en informatie over het levenseinde en de palliatieve zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn.

 

Motie van Krol (50PLUS) en Marijnissen (SP)

Henk Krol (50PLUS) en Lilian Marijnissen (SP) werden door het pleidooi van Alzheimer Nederland geïnspireerd tot het indienen van een motie. De motie is een vraag aan de regering om de rol van (een kleine groep) mantelzorgers in verpleeghuizen opnieuw te bekijken. De Tweede Kamer heeft dit voorstel besproken. Minister Hugo de Jonge heeft het vervolgens afgewezen. ‘Dat kan ik omwille van de veiligheid niet doen, hoe pijnlijk het ook is’, zei hij. De minister erkent dat mantelzorgers belangrijk zijn en wil ook ‘goede voorbeelden van het wel houden van contact delen zodat andere verpleeghuizen hiervan kunnen leren.’ Maar de maatregel ‘geen bezoek’ blijft staan. In ieder geval voorlopig.

Infobron; dementie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top