Selecteer een pagina

Rien van Oort verteld hoe hij Mentor is geworden. Namelijk via een cliënt werd hij gevraagd om mentorschap op zich te nemen.
Via iemand die hij kent, gaat hij voor mentorschap bij “Must” in Hilvarenbeek.
Rien begeleidt tussen de 30 en 40 mensen.

Wat is een mentor en wat doet hij?
De mentor is geen hulpverlener, maar een regisseur, hij stuurt aan.
Mensen die door verschillende omstandigheden niet (meer) handels bekwaam zijn kunnen, een beroep doen op een mentor.
Ook een familie of derde kunnen een mentor inschakelen.
De mentor neemt de regie over; het welzijn de gezondheid en de zorg van zijn cliënt.
De mentor wordt na de hulpvraag benoemd door de rechter met instemming van de cliënt en of familie en of derde.
Vaak wordt de mentor gevraagd door instellingen voor mensen zonder familie.

Wat betekent handels onbekwaam bij dementie?
De cliënt kan bij beginnende dementie duidelijk aangeven niet levensverlengend behandeld te willen worden, wanneer er geen positieve vooruitzichten zijn. De mentor bewaakt dit.
Wanneer er bij dementie de wens bestaat, om niet verder te willen leven, dan blijft de mentor met de cliënt in gesprek om deze wens duidelijk te houden.

Advies geven en bemiddelen is één van de hoofdtaken van een mentor.
Advies kan zijn; iemand motiveren om deel te gaan nemen aan dagbesteding.

Vaak schakelen familieleden een mentor in omdat ze het onderling niet eens kunnen worden. Er gebeurt daardoor niets en dat gaat ten koste van het familielid in kwestie.

Helaas wordt een mentor bij dementie pas later ingeschakeld, het is dan voor een mentor moeilijk om de voorgeschiedenis duidelijk in beeld te krijgen. Eerder inschakelen is raadzaam waardoor er eerder gehandeld kan worden en eventuele onderlinge conflicten eerder opgelost zijn.

Wat is het verschil tussen een casemanager en een mentor?
Een casemanager wordt door een instelling aangestuurd, en heeft geen beslissingsbevoegdheid.
Een mentor is wel beslissingsbevoegd.
Een mentor wordt aangesteld door de rechtbank, iedereen kan mentorschap op zich nemen voor zijn of haar naaste.
De aanvragers moeten akkoord zijn met het mentorschap voorstel.
Bijv. een kind (zoon) kan weigeren dat zijn ouders mentor over hem zijn, hij kan dan zelf een mentor voordragen.
Rien houdt een intakegesprek met een nieuwe cliënt en maakt hierin duidelijk wat ze van hem kunnen verwachten en wat niet.

 

 

Er zijn 3 vormen van mentorschap:
1. Familie = vrijwillig
2. Mentorschap Nederland, deze werkt met vrijwilligers.
3. Bedrijfsmentoren.

De rechtbank stelt de tarieven vast, wanneer de familie het mentorschap op zich neemt moeten zij zelf de griffierkosten betalen. Kosten € 82,00

Bij dementie, zorg dat je vooraf zoveel mogelijk regelt, zoals;
Wat zijn de eventuele wensen bij het levenseinde.
Zijn er niet reanimeer of doorbehandelingswensen bij calamiteiten.
Zorg dat de financiën goed geregeld zijn.

Regelt een mentor de financiën?
Nee, een mentor gaat nooit over de financiën, dat doet een bewindsvoerder.

Wat kan een mentor betekenen bij zorg?
Denk aan:
Fysiotherapie,
Uitzoeken van de juiste instelling om te gaan wonen.
De juiste zorg voor deze cliënt in een instelling.

Men kan een levenstestament opstellen via een mentor.
Dit testament gaat in op het moment dat deze is opgesteld bij de notaris.
De mentor kan indien gewenst het levenstestament per dag aanpassen.

Men kan bij dementie een volmacht opstellen zodat bijv. een woning ge-of verkocht kan worden.
Een curator is mentor en bewindsvoerder in één, zij begeleiden mensen die wilsonbekwaam zijn.

Het mentorschap stopt meteen bij overlijden. Eventuele familie wordt dan opgespoord door bijv. de gemeente ( Tilburg) Familie moet de opdracht geven tot begraven of cremeren.
Wanneer er helemaal geen familie of naaste zijn komt het bij de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De mentor kan wel veel werk vooraf verrichten.
De mentor kan ook bijv. een draaiboek van overlijden mee opzetten voor de cliënt.

Wat kost een mentor?
€ 116,= per maand, vastgesteld door de rechter, voor mensen met een uitkering en weinig eigen vermogen wordt het mentorschap uit de bijzondere bijstand betaald.

Een bijzonder interessante avond, met dank aan Rien.

Het laatste nieuws

Pijn bij dementie

Pijn bij dementie Door de dementie kan je naaste zelf moeilijk pijn aangeven. We geven je de signalen waarop je kunt letten. Pijn herkennen bij je naaste met dementie kan lastig zijn. Door de dementie kan je naaste pijn moeilijker zelf aangeven. Pijn heeft invloed op...

Lees meer

Functies van je hersenen

Functies van je hersenen Zonder dat je erbij nadenkt, zijn je hersenen belangrijk bij alles wat je doet. Van bewegen tot praten en van onthouden tot slapen. Dag in dag uit, dag en nacht. Wat je hersenen allemaal ongemerkt voor je regelen, lees je op deze pagina. ...

Lees meer

Alles over dementie

Onderstaand hebben we onze artikelen onderverdeeld in verschillende categorieën die voor jou of je naaste relevant kunnen zijn.
Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene informatie

Kvk nummer: 61812277
NL15 RABO 0300 6088 96
RSIN-nummer: 854499192

Onze sponsoren

Andreaskerk Hilvarenbeek